Recent Posts

Dialogue: Lunch in Almaty

, , 8 комментариев

Lunch in Almaty — Алматыдағы түскі ас Arai: Hi, Maral! I’m sorry I’m late. | Сәлем, Марал. Кешірім өтінемін, кешігіп қалдым. Maral: Oh, that’s all right, Arai. Is everything OK? | Бәрі дұрыс. Не болып&hellip

Read Post →

‘In time’ or ‘On time’?

, , 3 комментария

Ағылшын тілінде уақытқа қатысты қолданылатын тіркестердің арасында мынай ұқсас тіркестер бар. Олардың бір-бірінен мағыналық айырмашылық бар. In time. Дұрыс уақыттан (белгіленген уақыттан, сөз болып отырған уақыттан) бұрын немесе кеш жетсеңіз, in time тіркесін қолданасыз.

Read Post →

Grammar Exercise: ‘Have’ and ‘Have got’

, , 5 комментариев

Have and Have got сабағы мына жерде. Бұл сабақ сол тақырыпқа арналған жаттығу болып табылады. A) Бос орындарға Have/have got сөздерінің тиісті нұсқаларын қойыңыз. Кейбір сөйлемдерде бірден көп жауап болуы мүмкін.

Read Post →