Recent Posts

Dialogue: Lunch in Almaty

, , 8 комментариев

Lunch in Almaty — Алматыдағы түскі ас Arai: Hi, Maral! I’m sorry I’m late. | Сәлем, Марал. Кешірім өтінемін, кешігіп қалдым. Maral: Oh, that’s all right, Arai. Is everything OK? | Бәрі дұрыс. Не болып&hellip

Read Post →

‘In time’ or ‘On time’?

, , 3 комментария

Ағылшын тілінде уақытқа қатысты қолданылатын тіркестердің арасында мынай ұқсас тіркестер бар. Олардың бір-бірінен мағыналық айырмашылық бар. In time. Дұрыс уақыттан (белгіленген уақыттан, сөз болып отырған уақыттан) бұрын немесе кеш жетсеңіз, in time тіркесін қолданасыз.

Read Post →

Grammar Exercise: ‘Have’ and ‘Have got’

, , 5 комментариев

Have and Have got сабағы мына жерде. Бұл сабақ сол тақырыпқа арналған жаттығу болып табылады. A) Бос орындарға Have/have got сөздерінің тиісті нұсқаларын қойыңыз. Кейбір сөйлемдерде бірден көп жауап болуы мүмкін.

Read Post →

Орыс тіліндегі екпін (Ударение в русском языке)

, , 3 комментария

Екпін — сөз құрамындағы буынның фонетикалық ерекшеленуі (әдетте, созылыңқы айтылуы). Орыс тіліндегі екпін буын құрамындағы дауысты әріптерге түседі. Орыс тіліндегі екпіннің дұрыс қойылуы өте маңызды әрі меңгеріп кету қиын бөлім болып саналады. Өйткені сөздің дұрыс&hellip

Read Post →

Түрікше етістіктің тұйық райы (Eylemlik)

, , 2 комментария

Түрікше етістіктің тұйық райы (инфинитиві) «eylemlik» деп аталады. Олар -mak және -mek жалғаулары арқылы жасалады. Егер сөз түбіріндегі соңғы буын жуан болса (буында a, ı, o, u әріптері болса), -mak; жіңішке болса (буында e, i,&hellip

Read Post →

Grammar Exercise: do/does/don’t/doesn’t

, , 5 комментариев

Бұл жаттығу to do көмекші етістігі (auxiliary verb) тақырыбына арналған. To do етістігіне қатысты сабақты мына жерден қарай аласыздар. A) Тиісті орындарға do немесе does көмекші етістіктерін қойыңыз. 0) _Does_ she like Kazakh food?

Read Post →