Grammar Exercise: ‘Have’ and ‘Have got’

5

Have and Have got сабағы мына жерде. Бұл сабақ сол тақырыпқа арналған жаттығу болып табылады.

A) Бос орындарға Have/have got сөздерінің тиісті нұсқаларын қойыңыз. Кейбір сөйлемдерде бірден көп жауап болуы мүмкін.

1) We _______ a car.

2) They _______ breakfast.

3) She _______ breakfast.

4) My parents _______ no computer.

5) Does your brother _______ a new car?

6) _______ your father _______ a mobile phone?

7) How many children do you _______?

8) Our neighbours _______ no washing machine.

9) My brother _______ no car.

10) She doesn’t _______ a dog

B) Төмендегі сөйлемдердің қате немесе дұрыс екендігін анықтаңыз.

1) Does Raushan have got a cat?

2) I’ve an apple.

3) I’ve got a new cup.

4) My son don’t have no time to learn English.

5) We haven’t got any brothers.

Жауаптары:

A)

1) have/have got

2) have

3) has

4) have/have got

5) have

6) Has …. got

7) have

8) have/have got

9) has/has got

10) have

B)

1) wrong (қате). Дұрысы: Does Raushan have a cat?Does көмекші етістігі болғанда, have got болмайды, тек have болады.

2) wrong (қате). Дұрысы: I have an apple. — Бұл сөйлемде жалғыз тұрған have етістігі негізгі етістік болып саналады. Сондықтан I есімдігі екеуігі біріге (қысқара) алмайды.

3) right (дұрыс)

4) wrong (қате). Дұрысы: My son doesn’t have any time to learn English немесе My son has no time to learn English.

5) right (дұрыс)

Поделиться в соц. сетях

0

5 Comments

Leave A Reply