Author admin

English Grammar

Grammar Exercise: am/is/are

4

Ағылшын тіліндегі to be етістігінің формаларына арналған жаттығу. Егер сіз to be етістігін меңгермеген болсаңыз,…

1 2 3 4 13